Ngày hiệu lực: 9/3/2023

Giới thiệu

Về Website

Tiemnuochoa.vn là website bán lẻ trực tuyến, thuộc sở hữu của Hộ Kinh Doanh (HKD) Tiệm Nước Hoa. Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm nước hoa chính hãng, cam kết về chất lượng và dịch vụ tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Mục dích và phạm vi áp dụng

Quy định và Điều kiện này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về các quy định, điều kiện cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi truy cập và sử dụng Tiemnuochoa.vn. Bản quy định này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập website.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Quyền lợi

Người dùng khi truy cập và sử dụng Tiemnuochoa.vn có quyền:

  • Tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ.
  • Đặt mua sản phẩm theo quy trình đã được quy định.
  • Được bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật của website.

Nghĩa vụ

Người dùng khi sử dụng Tiemnuochoa.vn phải:

  • Sử dụng website hợp pháp và đúng mục đích.
  • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đặt hàng hoặc khi cần thiết.
  • Không sử dụng website vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức.

Quy định về giao dịch

Chính sách thanh toán

Người dùng thanh toán dựa theo chính sách cụ thể của chúng tôi để đảm bảo giao dịch thành công. Website hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng.

Xem chi tiết: Chính sách thanh toán

Chính sách vận chuyển

Thông tin về chính sách vận chuyển và giao nhận sẽ được cập nhật đầy đủ trên website.

Xem chi tiết: Chính sách vận chuyển

Chính sách đổi trả hàng hóa

Chúng tôi cam kết hỗ trợ đổi trả hàng hóa cho khách hàng theo các điều kiện cụ thể đã công bố.

Xem chi tiết: Cam kết, đổi trả

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ thông tin này cho bên thứ ba nào khác ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

Xem chi tiết: Chính sách bảo mật

Giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải.

Luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết

Tranh chấp sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam và tại tòa án có thẩm quyền.

Các điều khoản khác

Sửa đổi quy định và điều kiện

HKD Tiệm Nước Hoa có quyền sửa đổi Quy định và Điều kiện mà không cần thông báo trước.

Chấm dứt hoạt động

Trong trường hợp website chấm dứt hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua các kênh thông tin chính thức.